ⓘ चेल्सी फुटबल क्लब

                                     

ⓘ चेल्सी फुटबल क्लब

चेल्सी फुटबल क्लब, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी फुटबल क्लब छी, जे इंग्ल्याण्ड के लण्डन नगर, में स्थित अछि। ए क्लबक घरेलू मैदान स्टैमफोर्ड ब्रिज छी, इ क्लब वर्तमान में प्रीमियर लीग में खेलैत अछि।

                                     

1. बाह्य जडीसभ

  • चेल्सी फुटबल क्लबक फेसबुक
  • चेल्सी फुटबल क्लबक इन्स्टग्रम
  • चेल्सी फुटबल क्लबक प्रीमियर लीग पर
  • चेल्सी फुटबल क्लबक आधिकारिक साइट
  • चेल्सी फुटबल क्लबक ट्विटर
  • चेल्सी फुटबल क्लबक बीबीसी पर
                                     
  • स ट मफ र ड ब र ज, इ इ ग ल य ण ड क लण डन नगर, म स थ त एक फ टबल स ट ड यम छ इ च ल स फ टबल क लब क घर ल म द न छ ज म ल कन क ब स क क षमत
  • बच च एक स प न स फ टबल ख ल ड छ ओ स प नक र ष ट र य फ टबल ट म तथ च ल स क लबस अग रप क त म ख ल त अछ फरन न ड ट र स स प न म लक फ टबल ख ल ड छ उनकर
  • will be brilliant, says club secretary London: dailymail.co.uk, अभ गमन त थ द सम बर आध क र क च ल स व वरण ज न ट र फ फ प रत य ग त र कर ड
  • ड स म बर एक स प न प श वर फ टबल ख ल ड छ ज अङ ग र ज क लब म य नच स टर य न इट ड आर स प न र ष ट र य फ टबल ट मक ल ल मध यप क त क र पम ख ल त अछ