ⓘ म्यानचेस्टर युनाइटेड फुटबल क्लब

                                     

ⓘ म्यानचेस्टर युनाइटेड फुटबल क्लब

म्यानचेस्टर युनाइटेड फुटबल क्लब, एक प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी फुटबल क्लब छी, जे इङ्गल्याण्डके म्यानचेस्टर नगरमे अवस्थित अछि। ई क्लबक घरेलू मैदान ओल्ड ट्रयाफर्ड छी, ई क्लब वर्तमानमे प्रीमियर लीगमे खेलैत अछि ।

                                     

1. बाह्य जडीसभ

 • म्यानचेस्टर यूनाइटेड फुटबल क्लब प्रीमियर लीग पर
 • म्यानचेस्टर यूनाइटेड फुटबल क्लबक आधिकारिक साइट
 • म्यानचेस्टर यूनाइटेड फुटबल क्लब स्काई स्पोर्ट्स पर
 • म्यानचेस्टर यूनाइटेड फुटबल क्लब प्रशंसक संगठन
 • आधिकारिक तथ्यांक वेबसाइट
 • आधिकारिक म्यानचेस्टर यूनाइटेड फुटबल क्लब प्रशंसकसभक ट्रस्ट
                                     
 • ड स म बर एक स प न प श वर फ टबल ख ल ड छ ज अङ ग र ज क लब म य नच स टर य न इट ड आर स प न र ष ट र य फ टबल ट मक ल ल मध यप क त क र पम ख ल त अछ
 • जन म: ड स म बर इङ गल स क लब म य नच स टर य न इट ड तथ फ र न स र ष ट र य फ टबल ट मस अग रप क त म ख ल व ल प श वर फ टबल ख ल ड अछ Premier League
 • एक अङ ग र ज फ टबल ख ल ड छ ज अङ ग र ज क लब म य नच स टर य न इट ड आ इङ ल य न ड र ष ट र य फ टबल ट मक ल ल रक ष पङ क त र पम फ टबल ख ल त अछ ह गम न
 • नवम बर म जन म एल एक स प न श फ टबल ख ल ड छ प र म यर ल गक क लब म य नच स टर य न इट ड आ स प न र ष ट र य फ टबल ट मकऽ ल ल ग लरक षकक भ म क म अछ
 • म म जन म एल एक ब ल ज यम फ टबल ख ल ड छथ ज अ ग र ज क लब म य नच स टर य न इट ड आ ब ल ज यम र ष ट र य फ टबल ट म कऽ ल ल स ट र इकर कऽ र पम ख ल त