ⓘ परराष्ट्र मन्त्रालय (नेपाल)

सुजाता कोइराला

सुजाता कोइराला एकटा नेपाली राजनेता आ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के एकलौती बेटी छि।हुनका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालक अन्तर्गत विदेश मन्त्री बनाएल गेल छल। सुजाता के १२ अक्टूबर २००९ में उप प्रधानमन्त्री के रूप में पदोन्नत कएल गेल छल। हुनकर एकटा बेटी अछि जेकर नाम मेलानी कोइराला जोस्ट छि।

                                     

ⓘ परराष्ट्र मन्त्रालय (नेपाल)

परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालक अन्य राज्यसभ संगक मामिलासभ देखैल सबसँ उच्च सरकारी निकाय छी। नेपाल सरकार कुनो भी राज्यसँग कुटनैतिक तथा औपचारिक सम्बन्धसभ एहि मन्त्रालय मार्फत करैत अछि। ई मन्त्रालय अर्न्तर्गत विदेशमे २४ वटा कुटनैतिक नियोगसभ स्थापित अछि आ कुटनैतिक तालीम सम्बन्धी कार्यमे काठमाडौ त्रिपुरेश्वरस्थित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान कार्यरत अछि। हाल केन्द्रीय निकायक रूपमे ई मन्त्रालय आ एहि अर्न्तगत अतिथि सत्कार विभाग रहल अछि जिला स्थित सर्म्पर्क कार्यालय वीरगञ्जमे अछि।

सुरूमे जैशी कोठा क नाममे स्थापना भऽ प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाक पालामे मुन्सीखाना सरकारी कार्यालयके परराष्ट्र विभाग बनालक। हाल उक्त विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय क नामसँ चिनैत अछि।

परराष्ट्र मन्त्रालय नारायणहिटी, काठमाडौ फोन नं.: ४४१६०११, ४४१६०१२ फ्याक्स: ९७७-१-४४१६०१६/ ४४१९०४४ इमेल: adm mofa.gov.np

                                     
  • क न न र पम य ग य व यक त सभक ल ल परर ष ट र मन त र लय अध नमम य त र क गज तसभ प रद न कर त अछ म र च धर न प ल हस तल ख त र हद न प रद न कर त छल
  • तथ प न: न र म ण मन त र लय उद य ग मन त र लय रक ष मन त र लय वन तथ भ - स रक षण मन त र लय स चन तथ सञ च र मन त र लय परर ष ट र मन त र लय व त वरण, व ज ञ न
  • म धवक म र न प ल जन म व स - - न प लक एक र जन त ज ञ आ न प लक प र वप रध नमन त र छ एह स पह न पन ध र वर ष धर ओ न कप एम ल क न वर तम न मह सच व
  • मन त र मण डल छ श र मह र ज म हनसम श र ज.ब.र - प र इमम न ष टर आर परर ष ट र मन त र म न ष टर बबरसम श र ज.ब.र - रक ष मन त र व श व श वरप रस द