ⓘ अल्जेरियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

                                     

ⓘ अल्जेरियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ सम्ममे अल्जेरियाक ७ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल अछ।

                                     

1. विश्व सम्पदा क्षेत्रसभहक सूची

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित कएल अल्जेरियाक सांस्‍कृतिक आ प्राकृतिक स्थलसभहक सूची:

नाम: विश्व सम्पदा समितिद्वारा देल गेल नाम क्षेत्र: राष्ट्रक इलाका तथा क्षेत्र समय: स्थापना भेल वर्ष युनेस्को डेटा: विश्व सम्पदा क्षेत्रमे समावेश कएल गेल वर्ष आ मापदण्ड विवरण: सम्पदा क्षेत्रक बारेमे संक्षिप्त विवरण