ⓘ नेपालक स्थानीय तहसभ

पूर्वखोला गाउँपालिका

पूर्वखोला गाउँपालिका पाल्पा जिलामे अवस्थित अछि ।वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७४४ स्थानीय तह लागू करैत पाल्पामे साविकक सिलुवा, जल्पा, रिङनेरह, देवीनगर, हेक्लाङ गाविसक १ सँ ८ वडासभ आ विरकोट गाउँ विकास समितिसभके समे पूर्वखोला गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

निस्दी गाउँपालिका

निस्दी गाउँपालिका पाल्पा जिलामे अवस्थित अछि । वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७४४ स्थानीय तह लागू करैत पाल्पामे साविकक वाकामलाङ, सहलकोट, झिरुवास, मित्याल, गल्धा, अर्चले आ ज्यामिरे गाउँ विकास समितिसभके समेट निस्दी गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि । निस्दी गाउँपालिकक कूल जनसंख्या २२,६११ रहल अछि ।

माथागढी गाउँपालिका

माथागढी गाउँपालिका पाल्पा जिलामे अवस्थित अछि । वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७४४ स्थानीय तह लागू करैत पाल्पामे साविकक चिदीपानी, रुप्से, कसेनी झडेवा, गोठादी, रहबास आ बहादुरपुर गाउँ विकास समितिसभके समेट माथागढी गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि। माथागढी गाउँपालिकक कूल जनसंख्या २५,०१७ रहल अछि ।

तिनाउ गाउँपालिका

तिनाउ गाउँपालिका पाल्पा जिलामे अवस्थित अछि । वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७४४ स्थानीय तह लागू करैत पाल्पामे साविकक कचल, दोभान, कोलडाँडा आ मस्याम गाउँ विकास समितिसभके समेट तिनाउ गाउँपालिका घोषणा कल गेल अछि । तिनाउ गाउँपालिकक कूल जनसंख्या १९,०८५ रहल अछि ।

रिब्दीकोट गाउँपालिका

रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पा जिलामे अवस्थित अछि ।वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७४४ स्थानीय तह लागू करैत पाल्पामे साविकक ख्याहा, देउराली, खस्यौली, भैरवस्थान, कुसुमखोला, ठिमुरे, पालुङमैनादी आ फेक गाउँ विकास समितिसभके समेट रिब्दीकोट गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि । रिब्दीकोट गाउँपालिकक कूल जनसंख्या १८,७७० रहल अछि ।

रम्भा गाउँपालिका

रम्भा गाउँपालिका पाल्पा जिलामे अवस्थित अछि । वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७४४ स्थानीय तह लागू करैत पाल्पामे साविकक हुंङ्गी, हेक्लाङ गाविसक वडा नम्बर ९, फोक्सिङकोट, पिपलडाँडा, हुमिन आ ताँहु गाउँ विकास समितिसभके समेट रम्भा गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि । रम्भा गाउँपालिकक कूल जनसंख्या २०,१९० रहल अछि ।

                                     

ⓘ नेपालक स्थानीय तहसभ

नेपालक संविधान २०७२क धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालक मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तह करि ३ तह होइत आ नेपालक राज्य शक्तिक प्रयोग सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तह ई संविधान तथा कानून बमोजिम करत कहि उल्लेख कएल गेल अछि । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका आ जिला सभा/जिला समन्वय समिति रहवाक व्यवस्था अछि । वाडक सङ्ख्या सङ्घीय कानून वमोजिम कएल जाइत । नेपालमे वि.सं. २०७३ फागुन २७ सँ ७ सय ४४ टा स्थानीय तहसभ कार्यान्वयनमे आएल छल । हाल स्थानीय तहक कुल सङ्ख्या ७ सय ४४ सँ बढि ७ सय ६६ पहुँचल अछि ।

                                     
  • स सय ट स थ न य तहसभ क र य न वयनम आएल छल ह ल स थ न य तहक क ल सङ ख य सय स बढ सय पह चल अछ न प लम स थ न य न क यक व यवस थ ल च छव
  • प ल प ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक स ल व जल प र ङन रह, द व नगर
  • ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक व क मल ङ, सहलक ट, झ र व स, म त य ल
  • ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक च द प न र प स कस न झड व
  • ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक कचल, द भ न, क लड ड आ मस य म
  • प ल प ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक ख य ह द उर ल खस य ल भ रवस थ न
  • ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक ह ङ ग ह क ल ङ ग व सक वड
  • ज ल म अवस थ त अछ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय स थ न य तह ल ग कर त प ल प म स व कक स ध द श वर, स म द भ वनप खर