ⓘ कार्यकारिणी

प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एक एहन राजनेता होएत अछि जे कि सरकारक कार्यकारिणी शाखाके सञ्चालन करैत अछि । सामान्यतः, प्रधानमन्त्री अपन देशके संसदक सदस्य होएत अछि । प्रधानमन्त्री या अन्य कोनो मन्त्री छ महिना धरि बिना संसद सदस्य रहैत भी पद पर बनल रहि सकैत अछि मुदा हुनका छः महिनाक भितर कोनो भी सदनक सदस्य बनै पडत ।

प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन

प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन ग्राम+पोस्ट- हसनपुर, जिला-समस्तीपुर।मैथिलीमे १.नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास, २.ब्रह्मग्राम, ३.’मैथिली’ त्रैमासिकक सम्पादन, ४.मैथिलीक नेनागीत, ५.नेपालक आधुनिक मैथिली साहित्य, ६. प्रेमचन्द चयनित कथा, भाग- १ आऽ २, ७. वाल्मीकिक देशमे ।२००४- डॉ. प्रफुल्ल कुमार सिंह" मौन” लेल साहित्य अकादेमी मैथिली अनुवाद पुरस्कार।.डॉ प्रफुल्ल कुमार सिंह ‘मौन’ - ग्राम+पोस्ट- हसनपुर, जिला-समस्तीपुर। पिता स्व. वीरेन्द्र नारायण सिँह, माता स्व. रामकली देवी। जन्मतिथि- २० जनवरी १९३८. एम.ए., डिप.एड., विद्या-वारिधि। सेवाक्रम: नेपाल आऽ भारतमे प्राध्यापन। १.म.मो.कॉलेज, विराटनगर, नेपाल, १९६३-७३ ई.। ...

                                     

ⓘ कार्यकारिणी

कार्यकारिणी एक शासन कार्यन्वयन अधिकार छी । कार्यकारिणी अधिकारमे राज्य प्रमुख, कार्यकारी होइत अछि आ हुनकर भूमिका प्रतिकात्मक स्वरूपक होइत अछि । नेपालक संविधानक धारा ६१ मे राष्ट्रपतिक सम्बन्धमे संवैधानिक व्यवस्था कएल गेल अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखक हैसियतमे विभिन्न कार्य सम्पादन करि सकैत अछि । अर्थात विशेषतः व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार लगायत अन्य अधिकारसमेत प्रयोग करैत अछि । संविधान तीन तह सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीयमे विधायिकी, कार्यकारिणी आ न्यायिक अधिकार देने अछि । जहिमे नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवाधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण आ नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता आ समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करत कहि व्याख्या केनए अछि ।

                                     
  • ज ल समन वय सम त गठन कर व यवस थ क न अछ ज ल व क स सम त क रण आएल क र यक र ण क र यसभ अखन स थ न य तह करत तथ ज ल समन वयन सम त समन वय आ अन गमन म त र
  • नगरप ल क आ ज ल सभ छ ग उ प ल क एक भ ग ल क तथ श सक य तह छ जकर क र यक र ण अङ ग ग उ क र यप ल क ह इत अछ त व यवस थ पक य क र य कएन ह र अङ ग ग उ
  • प रध नमन त र एक एहन र जन त ह एत अछ ज क सरक रक क र यक र ण श ख क सञ च लन कर त अछ स म न यत प रध नमन त र अपन द शक स सदक सदस य ह एत अछ प रध नमन त र
  • अक दम द ल ल क र यक र ण सदस य, भ रत य न त य कल मन द र, पटन सदस य, भ रत य भ ष स स थ न, म स र भ रत य ज ञ नप ठ, द ल ल क र यक र ण सदस य, जनकप र