ⓘ प्रदेश नं. ५

प्रदेश नं. २ प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४

प्रदेश नं. २ प्रदेशसभा निर्वाचन क १०७ सदस्य चयनक लेल एक चरणमे २०७४ अगहन २१ मे मतदान सम्पन्न भेल अछि ।ई प्रदेशक मुख्यमन्त्री बनैक लेल ई निर्वाचनमे उम्मेदवार ५४ सदस्यसभक समर्थन प्राप्त करै पड़त । निर्वाचन आयोग नेपालक अनुसार ई निर्वाचनमे मतदान करै योग्य मतदाताक सङ्ख्या २७ लाख ६७ हजार ३ सय ६९ रहल अछि।

घिरिङ गाउँपालिका

घिरिङ तनहुँ जिलाक दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रमे फैलल एक गाउँपालिका छी । वि.सं २०७३ सालमे नेपालक स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपालद्वारा नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काल तनहुँ जिलामे गजरकोटक वडासभ, सामुङ भगवतीपुरक वडासभ, राम्जाकोटक, माझकोटक आ घिरिङ सुन्धारा गाउँ विकास समितिसभके समेट घिरिङ गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

हरिनास गाउँपालिका

हरिनास गाउँपालिका स्याङ्जा जिलाक दक्षिण- पूर्व क्षेत्रमे फैलल एक गाउँपालिका छी ।वि.सं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत स्याङ्जा जिलामे चित्रे भञ्ज्याङ, मग्याम चिसापानी, चिन्नेबासक समेटेर, क्याक्मी आ किचनासक गाउँ विकास समितिसभके समेट हरिनास गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

ओमान

ओमान अरबी प्रायद्वीपक पूर्व-दक्षिणमे अवस्थित एक देश छी जकरा आधिकारिक रूपमे सल्तनत उमान नाम सँ जानल जाएत अछि । ई साउदी अरबक पूर्व आया दक्षिणक दिशामे अरब सागरक सीमा सँ सटल अछि । संयुक्त अरब इमिरेट्स एकर उत्तरमे स्थित अछि । ओमानक कूल जनसङ्ख्या २८ लाख अछि आ एतय बाहर देशसभ सँ आबि रहनिहार आप्रवासीसभक सङ्ख्या बहुत बेसी अछि । लगभग समुचा जनसङ्ख्या मुस्लिम अछि जहिमे इबादीसभक सङ्ख्या सभ सँग बेसी अछि । एकर अमेरिका आ ब्रिटेनक सङ्ग बहुत निकटतम सम्बन्ध अछि ।

भेनेजुएला

भेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीपमे स्थित एक देश छी। राजधानी काराकास छी। ई दक्षिण अमरीका कऽ उत्तरमे स्थित एक उश्नकटिबन्धिय प्रदेश छी। एहिके पूर्वमे गुयेना, दक्षिणमे ब्राजील एंव पश्चिममे कोलोम्बिया राष्ट्र अछि। एकर उत्तरी सीमा २८०० कि॰मी॰ अछि, एकर उत्तरमे कैरेबियन द्वीपसमुह एंवम् उत्तर पूर्वमे आन्ध्र महासागर अछि।

नेचासल्यान गाउँपालिका

नेचासल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु जिलामे अवस्थित अछि । सल्यान, नेचाबेतघारी, नेचाबतासे आ तिङ्गला गाविससभके समेट नेचासल्यान गाउँपालिकाक घोषणा कएल गेल अछि । गाउँपालिकाक जनसङ्ख्या रहल अछि आ क्षेत्रफल कि. मि. रहल अछि । साविकक नेचाबेतघारी गाविसक कार्यालयके केन्द्र बनाने अछि ।

चिशंखुगढी गाउँपालिका

चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुङ्गा जिलामे अवस्थित अछि । कुइभीर, पोखरे, दियाले, रातमाटे, सेर्ना, भदौरे आ माम्खा गाविससभके समेटेर चिशंखुगढी गाउँपालिकाक घोषणा कएल गेल अछि । एही गाउँपालिकाक जनसङ्ख्या १५,१९६ रहल अछि आ क्षेत्रफल १२६.९१ कि. मि. रहल अछि, साविकक सेर्ना गाविसक कार्यालयके केन्द्र बनाने अछि ।

                                     

ⓘ प्रदेश नं. ५

नेपालक संविधान २०७२ प्रदेश नं. ५ मे निम्न उल्लेखित जिलासभ रहल व्यवस्था कएल गेल अछि। १ नवलपरासी

२ रूपन्देही

३ कपिलबस्तु

४ पाल्पा

५ अर्घाखाँची

६ गुल्मी

७ रुकुम पूर्वी भाग

८ रोल्पा

९ प्यूठान

१० दाङ

११ बाँके

१२ बर्दिया

                                     
  • प रद श न प रद शसभ न र व चन, प रद श न क सदस य चयनक ल ल द ई चरणम अगहन आ अगहन म मतद न सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र
  • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ ग रख लमज ङ तनह क स क मन ङ म स त ङ पर वत स य ङ ज
  • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ र क म पश च म भ ग सल य न ड ल प ज म ल म ग ह म ल क ल क ट
  • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ ब ज र बझ ङ ड ट अछ म द र च ल ब तड डड ल ध र कञ चनप र
  • न प लक स व ध न प रद श न म न म न उल ल ख त ज ल सभ रहल व यवस थ कएल ग ल अछ द लख र म छ प स न ध ल क भ र पल ञ च क स न ध प ल च क रस व
  • प रद श न प रस त व त न म: क श प रद श न प लक स व ध न ल ग भ ल क ब द व स आस न गत र ज य व भ जन कर बन एल ग ल प रद शसभम स एक छ
  • आध रम सभ स छ ट प रद श छ ई प रद शक प र व द श म प रद श न उत तर द श म प रद श न आ प रद श न पश च म द श म प रद श न आ दक ष णम भ रतक
  • क न अछ प रद श न कऽ ज ल सभ मध य पह ल चरणम ज ल आ द सर चरण अन तर गत ज ल म न र व चन सम पन न भ ल अछ प रद श न कऽ प रद श सभ क सदस यसभक
  • क न अछ प रद श न कऽ ज ल सभ मध य पह ल चरणम ज ल आ द सर चरण अन तर गत ज ल म न र व चन सम पन न भ ल अछ प रद श न कऽ प रद श सभ क सदस यसभक
  • प रद श न प रद शसभ न र व चनक सदस य चयनक ल ल एक चरणम अगहन म मतद न सम पन न भ ल अछ ई प रद शक म ख यमन त र बन क ल ल ई न र व चनम उम म दव र
                                     

भुम्लु गाउँपालिका

भुम्लु गाउँपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिका छी। एकर क्षेत्रफल १३२ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । विसं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे सापिङ, सिम्थली, बेखसिम्ले घर्तीगाउँ, चौबास, सल्लेभुम्लु, कोलाँतीभुम्लु, फलाँटे भुम्लु, भुम्लुटार, दोलालघाट आ ज्याम्दी मण्डन गाउँ विकास समितिसभके समेट भुम्लु गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि।

                                     

महाभारत गाउँपालिका

महाभारत गाउँपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिकाछी । एकर क्षेत्रफल १८६ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । वि सं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे गोकुले, फोक्सिङटार, बूढाखानी, बनखु आ घर्तीछाप गाउँ विकास समितिसभके समेट महाभारत गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                     

खानीखोला गाउँपालिका

नमोबुद्ध नगरपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिका छी । एकर क्षेत्रफल १३२ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । विसं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे फलामेटार, साल्मेचाकल, डाँडागाउँ, सालधारा आ मिल्चे गाउँ विकास समितिसभके समेट खानीखोला गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                     

तेमाल गाउँपालिका

तेमाल गाउँपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिका छी। एकर क्षेत्रफल ८९ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । विसं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे सर्स्युखर्क, सरमथली, बोल्दे फेदिचे, पोखरीनारायणस्थान, ठूलोपर्सेल, कुरुवास चापाखोरी आ मेच्छे गाउँ विकास समितिसभके समेट तेमाल गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                     

ईन्द्रावती गाउँपालिका

ईन्द्रावती गाउँपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे सिन्धुपाल्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिका छी । एकर क्षेत्रफल १०५.०९ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । वि.सं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत सिन्धुपाल्चोक जिलाक सिम्पालकाभ्रे, कुन्चोक, नवलपुर, बाडेगाउँ, सिपापोखरे, भोटसिपा आ भिमटार गाउँ विकास समितिसभके समेट ईन्द्रावती गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                     

जुगल गाउँपालिका

जुगल गाउँपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे सिन्धुपाल्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिका छी । एकर क्षेत्रफल २७३.६२ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । वि.सं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिलाक सेलाङ्ग, गोल्चे, गुम्बा, बराम्ची, हगाम आ पाङताङ गाउँ विकास समितिके समेट जुगल गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।

                                     

रोशी गाउँपालिका

रोशी गाउँपालिका नेपालक प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत बागमती अञ्चलमे काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे अवस्थित एक गाउँपालिका छी । एकर क्षेत्रफल १७६ वर्ग किलोमिटर रहल अछि । वि.सं २०७३ सालमे नेपालक नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम करैत काभ्रेपलाञ्चोक जिलामे खहरेपाँगु, शिखर आम्वोटे, महादेवटार, सिसाखानी, सिपाली चिलाउने, कटुञ्जे बेसी, खार्पाचोक, मंगलटार, वाल्टिङ, भिमखोरी गाउँ विकास समितिसभके समेट रोशी गाउँपालिका घोषणा कएल गेल अछि ।