ⓘ रामारोशन क्षेत्र

                                     

ⓘ रामारोशन क्षेत्र

रामारोशन क्षेत्र अछाम जिलाक रामारोशन गाउँपालिका अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र छी । बाह्र बण्ड, अठार खण्ड कऽ नामसँ प्रसिद्ध ई क्षेत्रमे बारह टा ताल आ अठार टा पैग पैग बाध अछि । प्राकृतिक दृष्टीकोण सँ अत्यन्त रमणीय ई ठाममे बारह प्रकारक राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस आ नेपालक राष्ट्रिय पक्षी डाँफे पाएल जाएत अछि । बारह टा तालसभमे सभ सँ पैग ताल जिगाले ताल छी । जकर आकार अङ्ग्रेजी अक्षरक सी जका अछि ।

                                     
  • च फ म ण ड सन तड ब ट ल स न, र म र शन भट क ट य आ स त र ग उ व क स सम त सभक म ल ए र म र शन ग उ प ल क बन एल ग ल अछ र म र शन ग उ प ल क क क ल क ष त रफल
  • नगरप ल क क स म न प र वम क ल क ट ज ल पश च मम कमलबज र नगरप ल क उत तरम र म र शन ग उ प ल क तथ दक ष णम द ल ख ज ल धर फ लल अछ ग उ प ल क र नगरप ल क