ⓘ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका

                                     

ⓘ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका

काठमाडौं उपत्यकाक भक्तपुर जिलाम रहल ऐतीहासीक नगर छी। मध्यपुर ठिमी ई ऐतिहासीक नगर कान्तीपुआर भक्तपुरका बिचमे अवस्थित अछि। द्रुततर रूपम जनसंख्या बढरहल अछि । मध्यपुरम लगभग ६० हजार लोग बसोबास करैत अछि । मध्यपुरको टेलीफोन कोड नं. ०१ छि। बालकुमारि गा.बि.स., चपाचओ गा.बि.स.,नगदेश् गा.बि.स.,बोदे गा.बि.स.,आर लोकन्थलिगा.बि.स., ई पाचटा गा.बि.ससभ मिलाक बनल अछि ई नगरम सत्र टा वडा अछि/ अहिठामक प्रमुख स्थान् बालकुमारि मन्दिर् छि ई बालकुमारि गा.बि.समा अवस्थित अछि/ ठिमिक ;सिदिकालि मन्दिर् चपाचओ गा.बि.समा अवस्थित अछि/ नगदेश् गा.बि.समा सिदिगनेश् मन्दिर् रहल अछि/ तहिना बोदे गा.बि.समा माहालक्ष्मि आर निलबाराहि मन्दिर् रहल अछि/ दिब्यस्वोरि मन्दिर् रहल अछि/