ⓘ कोइराला क्याम्पस

                                     

ⓘ कोइराला क्याम्पस

कोइराला क्याम्पस नेपालक धनुषा जिलाक जनकपुर उपमहानगरपालिकामे अवस्थित एक कलेज छी । ई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँ सम्बन्धन लेनए अछि । ई जिलाक प्रमुख शैक्षणिक केन्द्रसभमे सँ एक छी । ई नेपालक एक निजी स्रोत आ साधनसँ सञ्चालित सामुदायिक कलेज हो ।

                                     
  • न प ल स स क त व श वव द य लय स सम बन धन प र प त, ज ल क एकम त र स स क त क य म पस छ स खर ग उ व क स सम त क वड न क ल द घ ट ह ल जयट र म अवस थ त
  • रचन इश प र व हज रस हज र वर षम भ ल अछ पण ड त क ष ण प रस द क इर ल ह न द च न तन श स त र य स म न य ज ञ न आच र य व श वन थ द व ष औषध