ⓘ महाकाली अञ्चल

महाकाली, नुवाकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार महाकाली, नुवाकोटक जनसङ्ख्या ३,५२४ अछि । जाहिमे ७८८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६२९ आ महिलाक सङ्ख्या १,८९५ रहल अछि ।

                                     

ⓘ महाकाली अञ्चल

महाकाली अञ्चल अङ्ग्रेजी: Mahakali Zone सुनु नेपाल कऽ क्षेत्रिय वर्गीकरण अनुसार सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रके एकटा अञ्चल छि। यी अञ्चल कऽ ४ जिलासभमे वर्गिकरण करल गेल अछि।

                                     
  • मह क ल न व क ट न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक ब गमत अञ चल न व क ट ज ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त छ न प लक व स क जनगणन अन स र मह क ल
  • मह क ल न प लक मह क ल अञ चलक ब तड ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र मह क ल क जनस ख य अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ
  • धवल ग र अञ चल अङ ग र ज Dhaulagiri Zone स न सह यत ज नक र न प ल कऽ क ष त र य वर ग करण अन स र पश च म ञ चल व क स क ष त रक एकट अञ चल छ य अञ चल कऽ
  • उदयद व मन द र मह क ल अञ चल ब तड ज ल म अवस थ त एक भव य ह न द मन द र छ
  • छ सगरम थ अञ चल अङ ग र ज Sagarmatha zone स न सह यत ज नक र न प लकऽ एकट अञ चल छ ज न प र व ञ चल व क स क ष त रम पर अछ य अञ चल मऽ उत तर मऽ
  • क श अञ चल अङ ग र ज koshi Zone स न सह यत ज नक र न प ल कऽ प र व ञ चल व क श क ष त र मऽ पर ब ल अञ चल छ य अञ चल अन तरगत ज ल सभ पर त अछ य अञ चलकऽ
  • ज ल सभम वर ग करण करल ग ल अछ य अञ चल कऽ प रव म र प त अञ चल उत तर म कर ण ल अञ चल पश च म म स त अञ चल और दक ष ण म भ रत य र ज य उत तरप रद स
  • कऽ सक त छ जनकप र अञ चल स न सह यत ज नक र न प लक क ष त र य वर ग करण अन स र मध यम ञ चल व क स क ष त रक एकट अञ चल छ य अञ चल कऽ ज ल सभ मऽ वर ग करण
  • अञ चलक प रवम जनकप र अञ चल दक ष णम न र यण अञ चल पश च मम गण डक अञ चल और उत तरम च न कऽ स व श स त क ष त र त व बत पर अछ ब गमत अञ चल कऽ न म ब गमत नद
  • ल म ब न अञ चल अङ ग र ज Lumbini Zone स न सह यत ज नक र न प ल कऽ क ष त र य वर ग करण अन स र पश च म ञ चल व क स क ष त रक एकट अञ चल छ य अञ चल कऽ
                                     

जखेरा ताल

जखेरा ताल मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रक दाङ जिला अन्तर्गत परैवाला एकटा रमणीय स्थल छी जे प्राकृतिक सुन्दरतासँ भरिपूर्ण अछि। देउखुरी उपत्यकाक मध्य-उत्तरी भागमे अवस्थित ई ताल राप्ती,भेरी,सेती,महाकाली आ लुम्बिनी अञ्चल तक प्रख्यात अछि, जे दाङ जिलाएक प्रमुख पर्यटकीय स्थल छी। ई तालमे भितर आ बाहर कैर जम्मा चार टा मन्दिर निर्माण कएल गेल अछि। जखेरा ताल मुख्य रूपमे "पिकनिक स्पट" क लेल प्रख्यात अछि आ एहि बाहेक माघी आ शिवरात्रीमे भब्य मेला समेत लागैत अछि ।

                                     

निङ्गलाशैनी मन्दिर

श्री निङ्गलाशैनी मन्दिर बैतडी जिलाक देहीमाण्डौं गाविसम अवस्थित अछि । निङ्गलाशैनी मन्दिर सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रक प्रमुख मन्दिर छी से मानल जाइत अछि ।

                                     

पाताल भुमेश्वर महादेव मन्दिर

पतालभुमेश्वर महादेव मन्दिर बैतडीक भुमेश्वर गाउँ विकास समितीमे अवस्थित रहल अछी । ई मन्दिरमे हरेक बर्षक शिवरात्रीमे धुमधाम सँग पूजाआजा एवं बडका मेला लागैत अछी ।