ⓘ चाँगुनारायण मन्दिर

नेपालक हिन्दू मन्दिरसभक सूची

रणमुक्तेश्वर मन्दिर Ranamukteshwar Temple सोह्रहाते गणेश Sohrahate Ganesh कार्यविनायक मन्दिर Karyabinayak Temple जैसीदेवल Jaishidewal श्वेत भैरव मन्दिर Swet Bhairab Temple रक्तकाली मन्दिर Raktakali Temple सोह्रखुट्टे गणेश Sohrakhutte Ganesh पुलुकिसि छें Pulukishi Chhen गुह्येश्वरी मन्दिर Guhyeshwari Temple मजिपा लाखे छें Majipa Lakhey Chhen नरदेवी मन्दिर Naradevi Temple बटुक भैरव मन्दिर Batuk Bhairab Temple शोभा भगवती मन्दिर Shobha Bhagwati Mandir कालभैरव Bhairava Kal Bhairab राम मन्दिर Ram Temple Battisputali) बुद्धनीलकण्ठ मन्दिर Buddhanilkantha Temple भद्रकाली मन्दिर Bhadrakali Temple बा ...

बूढानीलकण्ठ मन्दिर

बूढानीलकण्ठ नेपालक काठमाडौं जिलाम अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल छी। ई काठमाडौं उपत्यका उत्तर तर्फ शिवपुरी डाडाक काखम अवस्थित अछि। एहि देवस्थलक लगक स्थानसभक सेहो बूढानीलकण्ठ कहैत अछि।

                                     

ⓘ चाँगुनारायण मन्दिर

चाँगुनारायण मन्दिर क निर्माण लिच्छविकालिन राजा हरिदत्त बर्माले ईसापूर्व ३२३मा बनौने छल । नेपालक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मध्ये एक आर प्राचिन पुरातात्विक शिलास्तभ समेत रहल चाँगुनारायण मन्दिर भक्तपुर जिलाक चाँगुनारायण गा.वि.स.मा अवस्थित अछि। भक्तपुर नगरबाट ६ कि.मी. उत्तरमा रहल चाँगुनारायण मन्दिर ऐतिहासिक, कलात्मक र धार्मिक दृष्टिकोण सँ मात्र नैभक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रक रूपम सहो महत्वपूर्ण अछि । काठमाडौं उपत्यकाम रहल सात विश्व सम्पदा सूची मध्ये चाँगुनारायण सहो एक छी । उपत्यकाम रहल प्राचिन मन्दिरम सब्स पुरान मानल ई मन्दिरक सन् १९६९म युनेस्कोक विश्व सम्पदा सूचीम सूचिकृत केनेए छल । तेलकोट भन्ज्याङ्ग-तेलकोट डाँडा-चाँगु आवेवाला रुट उपत्यकाक सब्स बेसी निक ट्रेकिङ्ग रुट मानल जायेत अछि । साथ ई क्षेत्र नगरकोटक ट्रेकिङ करेल तथा काठमाडौं उपत्यकाक दृष्यावलोकका लेल सहो प्रसिद्ध एकछि।

                                     
 • स वयम भ न थ मन द र हन म नढ क दरव र पर सर श र पश पत न थक मन द र प टन दरव र पर सर भक तप र दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ध दन लकण ठ
 • म टर अछ सदरम क म: - भक तप र भक तप र दरब र क ष त र, नगरक ट, च ग न र यण मन द र स र यव न यक मन द र ठ म र ध र ध न र व चन आय ग न प ल द व र न र ध रण कएल
 • क र यव न यक मन द र अङ ग र ज Karyabinayak Temple क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक प रस द ध मन द र छ मन द र न प लक मन द रसभ स सम बन ध त म ड य व क म ड य
 • मह द व प र वत मन द र अङ ग र ज Mahadev Parwati Temple क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक मन द र छ मन द र न प लक मन द रसभ स सम बन ध त म ड य व क म ड य
 • क र य व न यक मन द र Karya Binayak Temple च ग न र यण मन द र Changunarayan Temple स र यव न यक मन द र Suryabinayak Temple जलव न यक मन द र Jalbinayak
 • द ग तल ज अङ ग र ज Degutaleju क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक मन द र छ मन द र न प लक ह न द धर मव ल मन द रसभक स च List of Hindu temples in Nepal
 • क म र छ अङ ग र ज Kumari Chhen क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक मन द र छ मन द र न प लक मन द रसभ स सम बन ध त म ड य व क म ड य कमन सम स ह अछ मन द रसभ
 • अङ ग र ज Ashok Binayak क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक प रस द ध मन द र छ मन द र न प लक मन द रहर स सम बन ध त म ड य व क म ड य कमन सम स ह अछ
 • ग ल अछ ओ क ष त रम अन य महत वप र ण स म रकसभ अछ तल ज मन द र जगन न थ मन द र श वप र वत मन द र ठ ल घण ट क लभ रव, म ज द वल, क म र घर, वसन तप र दरव र
 • क ठम ड उपत यक क क ठम ड ज ल म रहल ए त ह स क नगर छ ई प रस द ध ब घभ रवक मन द र रहल अछ क ठम ड उपत यक क सबस बडक त ल ट दह अह ठ म अवस थ त अछ क र त प रम
 • म ल बनल अछ चन द र ग र नगरप ल क क क ल जनसङ ख य अछ चन द र ग र मन द र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र