ⓘ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र

                                     

ⓘ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र बर्दिया जिलामे रहल अछि । किछ समय पहिने प्रशस्त पावल जाएवाला कृष्णसार लोप होमएवाला अवस्थामे पहुँचलाबाद पहिने किछ समय बि.स.२०६५ कृष्णसारक संरक्षण करैक उदेश्यसँ बर्दिया आ बाँकेक भूभागसभ समेट ई संरक्षण क्षेत्र स्थापना कएलक अछि ।

                                     

1. कृष्णसार

नेपालमे कृष्णसार बर्दिया जिलाक गुलरिया नगरपालिका वडा नं. २ खैरापुरमे मात्र किछ सङ्ख्यामे पावल जाएत अछि । दुर्लभ आ सौन्दर्यपूर्ण शरीरक वन्यजन्तु कृष्णसारक आहारा घाँस, दुबि, सिरु, काँस आदि छी ।

                                     
  • मन स ल स रक षण क ष त र वर ग क म ब स. ग रख अप न म प स रक षण क ष त र वर ग क म ब स. द र च ल क ष णस र स रक षण क ष त र वर ग